Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica

Sóc Oriol Martínez Navarro, graduat en Fisioteràpia i doctorand de la Universitat de Lleida.

Sóc professor universitari i inverteixo bona part del meu temps en la investigació amb persones amb dolor crònic o persistent. La meva pràctica clínica està centrada a mirar de millorar el dia a dia de les persones amb lesions musculoesquelètiques. Tot i que he tractat —i actualment ho segueixo fent— tota mena de condicions, sobretot genolls, espatlles i colzes, els darrers tres anys he centrat la meva especialització en lesions de columna cervical i lumbar en tots els cicles de la vida.

Control motor
  • Biofeedback: manomètric i EMG

El BFB electromiogràfic és un sistema d’electroestimulació que tradueix la contracció muscular i indica a la pantalla el gràfic que fa aquesta contracció. S’empra per valorar de forma objectiva el treball de cada grup muscular i la seva possible lesió, i permet també comparar-lo al llarg de les diferents sessions per veure’n clarament l’evolució.
El BFB manomètric funciona de la mateixa manera, però mitjançant un sistema de pressió en el qual s’introdueix aire.

  • Treball propioceptiu

Entrenament de qualitats i habilitats físiques bàsiques i específiques, com l’estabilitat, la coordinació, el control motor o la consciència cinestèsica, en què un funcionament propioceptiu correcte és fonamental per prevenir, evitar o recuperar-se de qualsevol lesió.

Valoració de desequilibris musculars per a la prevenció de lesions i el treball de la força
  • Electroestimulació

L’electroestimulació consisteix a aplicar un tipus de corrent elèctric no dolorós sobre la zona que cal tractar per aconseguir una contracció muscular efectiva. I també a la inversa, és a dir, per relaxar la musculatura en els casos amb massa to muscular que provoqui dolor o incomoditat.

  • Dinamometria

Es tracta d’una eina per obtenir informació quantitativa i analítica de la força muscular per al diagnòstic, l’avaluació, el pronòstic i el tractament dels trastorns musculoesquelètics dels nostres pacients.

Dolor persistent o crònic

El dolor persistent és aquell que té una durada superior a tres mesos i, per tant, es deu a processos fisiològics i requereix un abordatge específic.

Control motor
Prevenció de lesions
Treball de força
Dolor persistent

Tècniques utilitzades

+Fibròlisi instrumental miofascial (ganxos)

Tècnica terapèutica que consisteix a alliberar adherències del teixit fascial mitjançant uns ganxos metàl·lics.

+Punció seca

Tècnica invasiva emprada per al tractament dels punts gallet a través de la inserció d’una agulla sobre el múscul afectat per aconseguir desactivar els símptomes que s’estan generant, com dolor o limitació del moviment.

+Neurodinàmica

Tècnica de mobilització del sistema nerviós perifèric per a la recuperació de lesions que cursen amb alteració de la sensibilitat, dolor o parestèsies.

+Electroestimulació

Consisteix a aplicar un corrent elèctric no dolorós sobre la zona que cal tractar o en zones de debilitat muscular per obtenir un alleugeriment de la simptomatologia o augmentar el nombre de fibres actives durant la contracció muscular.

+Biofeedback EMG

És un sistema d’electroestimulació que, mitjançant uns elèctrodes, traduirà la contracció muscular en un gràfic amb el qual podrem realitzar diferents exercicis, així como monitoritzar el progrés al llarg del temps. També hi ha la possibilitat de combinar-la amb electroestimulació.

+Unitat de biofeedback per pressió (PBU)

Sistema a través del qual es monitoritzen la força i el control motor de la musculatura de la columna cervical i lumbar per treballar-la amb més control i especificitat, a més d’establir una pauta individualitzada i controlar-ne la progressió al llarg del temps.

Obrir chat