Fisioteràpia Avançada

Sóc Marc Badia, fisioterapeuta i especialista en fisioteràpia avançada, àrea en què m’he format i especialitzat els últims anys en universitats de gran prestigi del sector, com la Universitat de York i la Universitat McMaster, al Canadà, per oferir un nou punt de vista sobre el dolor, les lesions i els tractaments d’alt nivell basats en una valoració i una anàlisi exhaustives.

La determinació i la projecció del tractament que s’ha de realitzar i un pronòstic de treball específic van més enllà de la fisioteràpia convencional que avui dia coneixem.

NUT reuneix per primer cop, a la ciutat de Lleida, un espai amb tecnologia d’última generació i les millors mans expertes per tractar molèsties o lesions amb alta precisió i efectivitat.

La fisioteràpia avançada recull un seguit de tècniques específiques basades en el treball i la investigació dels últims anys, que ens permeten tractar i valorar el dolor i les lesions com un desequilibri d’aquest sistema, ja sigui per una debilitat, una inhibició, un excés de càrrega o un canvi del patró de moviment a causa d’una lesió o d’un dolor de llarga durada.

A Nut trobaràs un espai únic destinat a la teva atenció i benestar, dissenyat per atendre’t de forma individualitzada, sense presses, per cobrir totes les teves necessitats.

Fisioteràpia esportiva
Tractament del dolor crònic
Ecografia d’alta resolució i tractaments ecoguiats
Neuromodulació funcional
Electròlisi percutànea intratisular (EPI)
Optimització neuromuscular
Microacondicionament tissular

Tècniques utilitzades

+Fisioteràpia esportiva

La pràctica esportiva ha augmentat molt en els últims anys, de manera que trobem esportistes no professionals amb càrregues i demandes gairebé professionals, que busquen arribar al seu màxim nivell, i que, per tant, necessiten que el seu cos es recuperi al més ràpidament i efectiva possible. Això ha comportat que la fisioteràpia hagi avançat molt en els últims anys i que hagi realitzat un ampli desenvolupament —un treball i una investigació molt específics— per aconseguir uns resultats millors.

Algunes de les afectacions més freqüents en la fisioteràpia esportiva són els esquinços; les lesions en lligaments i meniscos; lesions musculars com contractures i ruptura de fibres musculars; disfunció muscular; un patró de funcionalitat alterat; lesions de tendons, ja siguin tendinitis o tendinosis en espatlla, genoll, turmell, taló o colze; recuperació postcirurgia; traumatismes i cops; caigudes; dolor articular, epicondilitis (colze de tenista) o epitrocleïtis (colze del golfista); talàlgies (dolor al taló); podàlgies; mal d’esquena, ja sigui cervical, dorsal o lumbar; dolor inespecífic en moviment (genoll del corredor); periostitis i ascites o bursitis.

A Nut et podem ajudar!

+Tractament del dolor crònic

En el tractament del dolor crònic, la nostra primera actuació és millorar l’afectació que comporta per a la vida del pacient. Un cop ho aconseguim, analitzem fins a quin punt és possible modificar les pautes d’aparició de dolor, per controlar-lo, i en determinem la causa originària. Llavors, busquem la forma d’eliminar-lo i de recuperar l’estat de normalitat del pacient.

Amb aquesta finalitat, emprem un arsenal terapèutic en què la base és l’educació del pacient pel que fa al dolor, tant en termes pràctics com teòrics, per dotar-lo d’estratègies terapèutiques que ens permetran treballar i conèixer de primera mà quin és el problema i com actua.

Cal tenir molt present que no tots els processos de dolor crònic estan lligats a una malaltia o associats a una lesió estructural. El treball i la investigació dels últims anys han demostrat que es pot notar dolor sense que hi hagi una lesió, i, de la mateixa manera, que hi pot haver una lesió sense que es noti dolor.

L’educació en el dolor i la seva fisiologia, una sinergia entre pacient i terapeuta, una valoració personalitzada i precisa, un tractament terapèutic individualitzat i ben seleccionat i el treball amb exercici terapèutic seran del tot rellevants per guanyar la partida al dolor.

+Ecografia d’alta resolució i tractaments ecoguiats

Aquesta tècnica es basa en l’aplicació d’ultrasons a través d’una sonda, que es col·loca a la superfície del cos que es vol estudiar i que permet crear imatges de l’estructura analitzada a la pantalla per fer comparacions, mesures i anàlisis d’imatge en temps real.

L’ecografia serveix per realitzar un diagnòstic precoç i precís de lesions musculars, tendinoses i lligamentoses, i un control de l’evolució durant el procés de recuperació, atès que permet observar, de forma directa i constant, la resposta al tractament del teixit lesionat.

El fet de poder combinar l’ecografia amb tractaments de fisioteràpia invasiva garanteix un tractament molt específic sobre el punt afectat i, per tant, una intervenció molt més precisa i eficaç, i, alhora, un abordatge totalment segur, ja que l’estructura que es tracta s’observa en temps real, cosa que permet evitar afectacions sobre estructures properes.

+Neuromodulació funcional

La neuromodulació funcional es basa a recuperar la funcionalitat i l’equilibri en el cos del pacient. És una eina molt útil per modificar els patrons de moviment amb alteracions, dolor o disfuncions, té molt poques contraindicacions i suposa un nou abordatge terapèutic per al pacient amb dolor crònic.

Actualment, és una tècnica que es pot aplicar a gairebé tothom per procurar una ràpida recuperació en afectacions com dolor crònic, lesions musculars, lesions nervioses i lesions articulars; recobrament del to muscular, millora de la funció muscular i modulació del grau de dolor; davant de les principals patologies de la columna vertebral i d’afectacions nervioses com ciàtiques o síndrome del túnel carpià, neuràlgies, disfuncions del sistema locomotor, tendinopaties, tendinitis i tendinosis cròniques, inestabilitat articular i contractures cròniques; millora del control motor i propiocepció, augment de l’amplitud articular, augment de força, reequilibri i optimització del sistema de moviment en activitats de la vida diària o esportives, entre d’altres.

A NUT som pioners en l’ús de la neuromodulació funcional, i el nostre fisioterapeuta Marc Badia s’ha format amb els millors desenvolupadors d’aquesta tècnica, pels quals està acreditat.

+Electròlisi percutània intratissular (EPI)

Aquesta tècnica es basa en l’ús d’una agulla filiforme i flexible (d’acupuntura), a través de la qual es transmet un corrent galvànic d’alta intensitat, que provoca l’efecte electròlisi durant un curt període de temps a la zona afectada del teixit. Aquesta aplicació activa una resposta inflamatòria controlada, necessària per restablir la reparació dels teixits afectats, així com un mecanisme vascular i analgèsic propi. Aquest innovador mètode, quan entra en contacte amb el teixit tou afectat, produeix una reacció química anomenada “electròlisi”, que permet desnaturalitzar i eliminar únicament el teixit degenerat i restablir de forma natural la regeneració del tendó i la funció dels teixits tous. No afecta el teixit sa, que roman intacte.

Aquesta tècnica ha demostrat una alta efectivitat en tractaments directes i precisos com:

  • Tendinitis: Aquil·les, de ròtula, epicòndil (colze de tenista), epitròclea (colze del golfista), tendinitis a l’espatlla (supraespinós, infraespinós, tendó del bíceps…), cinta iliotibial (síndrome del corredor), inserció dels isquiotibials, pubàlgies, adductors, tendinitis cronificades que esdevenen tendinosis, tenosinovitis, ruptures intratendons, fibrosi…
  • Múscul: ruptura muscular, contractura, distensions, fibrosi postruptura, punt gallet…

Afectacions com fasciïtis, epulons, periostitis, ciàtiques, lumbàlgies, esquinç de lligaments, bursitis, cicatritzacions musculars o lligamentoses, cicatrització postquirúrgica, adherències i atrapaments nerviosos, trocanteritis…

+Optimització neuromuscular

L’optimització neuromuscular es basa en la recuperació i la resolució dels problemes causats per desequilibris en el sistema neuromuscular, que poden ser corregits amb les tècniques de condicionament i optimització neuromuscular. Aquesta tècnica permet, per tant, millorar la disponibilitat i l’efectivitat musculars, recuperar l’equilibri del sistema de moviment, disminuir tensions, recuperar alteracions de disfuncions i inhibicions, disminuir el dolor i reactivar el treball de les cadenes musculars perquè el sistema funcioni de forma òptima i obtenir així un rendiment millor i més eficaç, un treball més efectiu amb un consum inferior d’energia i una optimització de la funcionalitat del sistema de l’aparell locomotor.

+Microcondicionament tissular

Aquesta tècnica es pot aplicar tant a pacients amb dolor, falta de mobilitat i restriccions en teixits com a aquells que han detectat fatiga, estrès o una càrrega que compromet un moviment o una gestualitat. Així mateix, és aplicable als qui volen millorar la disposició dels teixits per aconseguir optimitzar els moviments, ja sigui en esport amateur, per falta d’entrenament; en esport d’alt rendiment, per a altes exigències; en persones no esportistes però actives laboralment i amb afectacions, o en persones que han patit o pateixen una lesió que pot afectar el moviment de teixits.

Com a exemple, un esquinç de turmell pot provocar una falta o una disminució de mobilitat en el turmell, i aquesta alteració i falta de mobilitat per caminar correctament passaran al genoll o als malucs, amb dolors nous, càrrega muscular, punts d’estrès i dolor articular al genoll, el maluc o a la zona lumbar.

El microcondicionament tissular permet millorar el moviment en cadena i, per tant, tota la funció de l’extremitat, de manera que es redueix el dolor, es milloren les condicions i l’eficàcia del moviment i es resolen problemes i alteracions, locals o globals, que és possible que el pacient percebi des de fa temps, tant en activitats físiques com de la vida diària. A més, suposa un gran factor en la prevenció de futures afectacions.

Obrir chat